Hundelek

S0266109

S0225944

Reklamer

Rally!

På kurs i rally-lydighet med Baron.

Vi var spent på hvordan Baron ville takle denne utfordringen. På en rallybane skal hundene og førerne i samarbeid utøve ferdigheter som perler på en snor, innafor et angitt tidsrom. Det krever kontakt, konsentrasjon og overblikk. Og jo mindre stressa føreren er, desto større sjanse har man for å lykkes. Skiltene er plassert i nummerert rekkefølge, og angir hvilken ferdighet som skal utøves (innafor en halv meters radius av skiltets plassering).

Det skulle ikke ta lang tid før vi oppdaget hvem av oss som sleit mest med denne utfordringen. Det var ikke Baron, det var oss, førerne. Så lenge vi hadde kontroll på hva vi gjorde (som vi hadde en gang iblant), og gjerne hadde et smil på lur i tillegg, så fulgte Baron oss i tykt og tynt og utførte ferdighetene med glans. Utfordringen handlet altså om at man som fører måtte strekke seg etter å oppnå denne ustressa formen for kontroll. Og dette er ikke gjort en fei – det er en sammensatt oppgave. Først må man ha opparbeidet seg et ferdighets- og kontaktgrunnlag med hunden sin. Deretter må man bli kjent med konkurranseformen. Så må man rendyrke den formen man formidler signaler til bikkja si i. Til sist skal dette inn under huden, fordi man optimalt sett skal bruke overskuddet på å takle uforutsette situasjoner som kan oppstå underveis, samt å formidle glede.

I løpet av kurset kom vi i hvertfall et stykke på vei i denne prosessen. Det mest interessante var likevel å oppdage at dette slettes ikke var umulig å få til. Tvert i mot så Baron ut til å stortrives med de nye utfordringene som rallybanen ga ham. Og vi måtte bare prøve å henge med så godt vi kunne.

Kurset ble avsluttet med en uoffisiell konkurranse. Vi gikk to forskjellige baner. På den første fikk vi 170 av 200 poeng og ble i tillegg diska. Men på den andre fikk vi 188 av 200 poeng og besto! I dette klippet (filmet med iPhone) kan du se Harald gå banen med Baron:

Til slutt vil vi rette en takk til kurslederne, Tara, Hanne og Toril, for veiledning og inspirasjon!

Mer om konkurranseformen: Norsk Rally Lydighet

Mer om hundeskolen og kursene: Din Beste Venn