Strandsoneekspedisjonen #1

Jeg har bodd på Bygdøy noen år nå, og jeg har gått mange turer her ute, både med og uten bikkje. Jeg har gått gate opp og gate ned, rusla stier gjennom skogen, tråkket over jorder og spankulert langs sjøen. Men jeg har ennå ikke saumfart hele strandsonen rundt halvøya. Det var derfor på tide med den store «Strandsoneekspedisjonen». Det var på tide å sirkle inn geografien og markere randsonen der øyas kropp begynner og slutter mot sjøen.

Spørsmålet er jo om det er mulig: Er det mulig å gå rundt Bygdøy, i strandsonen? Er det fri ferdsel, altså ingen ulovlige stengsler, slik Friluftsloven fastslår at man har krav på å slippe? Det er dette selvoppnevnte oppdraget Falco og jeg nå skal legge ut på, vår egen lokale strandsoneekspedisjon. Vi skal samle opp bilder og beskrivelser av stengsler vi støter på underveis og til slutt sende dem inn for vurdering til kommunen. I mellomtida skal Falco og jeg ta i bruk allemannsretten på vår vei og utøve frihet under ansvar. Vi skal vise hensyn, slik seg hør og bør når man ferdes i andres utmark. Vi vil også oppfordre alle til å utforske den samme ruta!

ORDBOK

Allemannsretten: Begrepet, som har sin hjemmel i Friluftsloven, brukes til å betegne den rett alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen, uavhengig av eiendomsforhold. Allmennhetens ferdselsrett og rett til opphold gjelder først og fremst i utmark.
Strandsonen regnes som utmark med mindre den ikke på grunn av bebyggelse og landskapsformål m.v. må regnes som innmark. (Oslo kommune, Friluftsetaten)

Bryggebyks: En måte å forsere en kunstig hindring på, som innebærer en viss kraftanstrengelse, spenst og iver. Pass på at du ikke har tynnslitte bukser, eller nerver.

Falco: En 2 år gammel storpuddel og fungerende assistent og buffer på ekspedisjonen.

Forbudskilt: Hvis det forekommer en særlig opphopning av stengsler / røde kryss, markerer jeg dette med et forbudskilt, som betyr at passasjen er utilgjengelig.

Innmark: I friluftslovens § 1a er innmark ansett som ”gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker…”

Røde kryss: For hver etappe samler vi opp stengsler som vi markerer med røde kryss på et kart. Mitt subjektive kriterie, inspirert av Friluftsloven, for å sette et rødt kryss, er at jeg ikke kan gå uhindret videre. Hvis jeg f.eks. må klatre (over gjerder), krype (under brygger) eller gå ut i vannet, er framkommeligheten såpass svekket at et rødt kryss er på sin plass. Deretter blir det altså opp til kommunen å vurdere om dette er et lovlig eller ulovlig stengsel.

Strandsone: «Alle land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk og/eller bruksmessig» (St. meld. nr. 39 (2000–2001): Friluftsliv. «Ein veg til høgare livskvalitet»).

Utmark: Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge (Direktoratet for naturforvaltning). Eller, slik friluftsloven definerer det: Alt som ikke er definert som innmark, er utmark.

 

 

Ekspedisjonens startpunkt: Fergeleiet på Huk. Herfra går vi rundt Bygdøy mot klokka.

Stranda til «Vaske-Bakke»-villaen som regjeringen sikret offentligheten ved å kjøpe hele tomta, skille ut strandlinja og selge resten.

Fri passasje under brygga.

Her måtte vi gjøre et lite byks for å komme videre, men dette må vel regnes for å være en naturlig hindring.

Fri passasje.

Sleipt svaberg på vei inn i Bekkebukta.

1. etappe: Fra Huk til Bekkebukta

Reklamer

2 kommentar

  1. Hehe, det er vel ikke så lenge før du stoppes? Da blir det jo litt spennende om det er rimelig eller ikke. Det er vel ikke så lenge før du kommer deg inn i juridisk «hengemyr», feks rundt Langvik. Der er det partier hvor det er så bratt at du må opp til husene for å kunne passere. Se også http://www.huseierne.no/boligsporsmal/juridisk-hjelp/allemannsretten-i-strandomrader/

  2. Vi har støtt på store problemer lenge før Langvik. Ta en titt på 2. etappe av ekspedisjonen. Et av problemene skal ifølge jusen være at loven er utydelig i skillet mellom hva som defineres som innmark og utmark, her tas det mange ulike lokale avgjørelser. Et annet problem skal være at enkelte kommuner er passive i å håndheve loven i strandsonen. Vi skal uansett samle opp og sende inn våre ankepunkter til vurdering hos kommunen når ekspedisjonen er omme. Så får vi se hva de har å si.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: